Český svaz ochránců přírody
Regionální sdružení v Brně

Studánková poradna

STUDÁNKOVÁ PORADNA : EXKURZE

Studánky v okolí Křtinského údolí

    Poslední letošní exkurze byla v neděli 16. 10. 2005 do údolí Křtinského potoka. Celkem nás bylo 35 lidí. Spolu s RNDr. Olgou Skácelovou z Moravského zemského muzea jsme cestu naplánovali ze začátku po naučné stezce takže na informace byla cesta k první studánce už bohatá. U studánek jsme doplňovali informace o takové, které nejsou na první pohled zřejmé. Některé prameny jsou totiž jen odvodněním štol, které za války sloužili jako sklady. U vývěrů Jedovnického potoka jsme přešli na druhou stranu silnice do svahů kolem Máchova památníku. Přes trochu náročnější výstup jsme se mohli zanedlouho kochat studánkami s krásně upravenými pomníčky. Bohužel poslední z nich, studánka U Kalicha utrpěla od vandalů (blízkost silnice) značné poškození. Přitom její voda patří k nejstabilnějším i nejlepším v okolí. Snad se podaří někdy studánku opět trochu upravit. Určitě si to zaslouží. Z Adamova jsme se vrátili odpoledne vlakem do Brna.

     
Studánka "Nadevše je voda" u Ořešína


Těšíme se na setkání s Vámi na našich akcích!
Aktuální informace o našich studánkových exkurzích sledujte v kalendáři akcí pro dané čtvrtletí.